News

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα και εκδόσεις του τύπου

Το πρόγραμμα HEART λαμβάνει ΕΣΠΑ χρηματοδότηση μεγαλύτερη από 830K €

Ελλάδα, 21 Δεκεμβρίου: Η πρόταση έρευνας για το έργο "HEART" από τη NET2GRID, τον ΗΡΩΝ και το Datalab στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης βρέθηκε ανάμεσα στο 10% των υποβληθέντων προτάσεων προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, μετά από μια αυστηρή διαδικασία επιλογής.

Το έργο "HEART" αντιπροσωπεύει τον όρο "Hardware-enabled Energy Analytics in Real Time" (Ανάλυση Ενέργειας με Υλικού σε Πραγματικό Χρόνο). Ο στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης λύσης που επιτρέπει στους κατοίκους να λαμβάνουν πραγματικού χρόνου ενημερώσεις σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας στο νοικοκυριό τους, ενώ ανοίγει πολλές επιχειρηματικές και κοινωνικές ευκαιρίες για όλους τους ενδιαφερόμενους εμπλεκόμενους.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με πάνω από 830.000 ευρώ και προγραμματίζεται να διαρκέσει για 2,5 χρόνια.

Το έργο "HEART" θα υλοποιηθεί μέσω μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκού και βιομηχανικού τομέα, που θα φέρει σε επαφή την NET2GRID - μια κορυφαία διεθνή εταιρεία καινοτομίας, τον ΗΡΩΝ - έναν από τους μεγαλύτερους παροχείς ενέργειας στην Ελλάδα, και το καινοτόμο Datalab - ένα δυναμικό εργαστήριο έρευνας στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η NET2GRID, με την εκτεταμένη της εμπειρία στην απόκτηση και ανάλυση δεδομένων ενέργειας, θα είναι ο συντονιστής του έργου.

Συνοπτικά, το έργο "HEART" θα προχωρήσει στον σχεδιασμό και την παραγωγή ενός έξυπνου, υψηλής ακρίβειας και οικονομικού συστήματος, ικανού να συλλέγει δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας από 100 νοικοκυριά πιλοτικής δοκιμής στην Ελλάδα. Θα δημιουργηθεί υποδομή στο cloud για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση έξυπνων αλγορίθμων (machine learning) προκειμένου να αναγνωρίζουν τα πρότυπα χρήσης ενέργειας σε επίπεδο συσκευής. Ο βασικός στόχος είναι η δημιουργία αλγορίθμων ανάλυσης ενέργειας που όχι μόνο είναι ακριβείς, αλλά και προσαρμοστικοί και ελαφροί αρκετά για να λειτουργούν στο υλικό (στον τομέα και στο cloud). Αυτό θα ελαχιστοποιήσει τα κόστη επικοινωνίας και φιλοξενίας και, κατ' επέκταση, θα επιτρέψει την παροχή λύσεων σε πραγματικό χρόνο, οικονομικά αποδοτικών και επεκτάσιμων. Οι αποκομισθείσες γνώσεις θα διατίθενται στους καταναλωτές και/ή τους διαχειριστές υπηρεσιών μέσω μιας χρήστη-φιλικής διεπαφής.

Dr. Δημήτριος Δούκας, CEO στη NET2GRID, δήλωσε:

"Από το Internet-of-Things (IoT) προς τα Things-of-Importance (ToI), αυτή είναι η φιλοδοξία του HEART. Μέσα από τη συνεργασία μας με τον ΗΡΩΝ και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για την οποία είμαστε βαθύτατα υπερήφανοι, παρέχουμε τους πιο καινοτόμους αλγόριθμους ανάλυσης ενέργειας σε πραγματικό χρόνο που λειτουργούν στον τομέα."

Ο Γιώργος Δανιόλος, Διευθύνων Σύμβουλος της HERON, δήλωσε:

"Είμαστε ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε σε έναν τόσο καινοτόμο έργο μαζί με τη Net2Grid και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έργα όπως αυτά δείχνουν τον φιλόδοξο στόχο μας να είμαστε οι ηγέτες στη μετάβαση προς μια οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα στην Ελλάδα. Ο ρόλος μας είναι να δείξουμε ότι αυτή η απαραίτητη μεταστροφή δημιουργεί αξία και ότι μπορεί να συνδυάσει απόδοση και κοινό καλό."

Η Καθ. Αθηνά Βακάλη, Καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, δήλωσε:

"Το Datalab στοχεύει συνεχώς στη μεταφορά γνώσης και την εφαρμογή επιστημονικών αποτελεσμάτων σε πραγματικά περιβάλλοντα, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στο κοινωνικό καλό και την οικονομική ανάπτυξη. Είναι προνόμιο και τιμή για την ομάδα του Datalab να συνεργάζεται με τους λαμπερούς πρωτοπόρους και επιχειρηματίες από τη Net2Grid και τον ΗΡΩΝ στο πλαίσιο του φιλόδοξου έργου HEART, το οποίο θα προωθήσει τους αλγόριθμους, τη γνώση και την επιστημονική ικανότητα του Datalab σε μια τόσο καινοτόμα λύση για ανάλυση ενέργειας σε πραγματικό χρόνο."

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Close Bitnami banner
Bitnami