Φορείς

Γνωρίστε τους φορείς υλοποίησης του Έργου

Ο ΉΡΩΝ είναι ένας όμιλος εταιρειών που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, όπως επίσης και στην προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου. Ο όμιλος ΉΡΩΝ είναι ο πρώτος ιδιωτικός όμιλος που δραστηριοποιήθηκε στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Διαθέτει και λειτουργεί με επιτυχία από το 2004 δύο σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με αέριο εκτός της περιοχής της Θήβας, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ σχεδόν 600 MW. Ο όμιλος ΉΡΩΝ κατασκεύασε τον πρώτο ιδιωτικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα το 2004, ακολουθούμενος από τον δεύτερο σταθμό παραγωγής συνδυασμένου κύκλου το 2009 στην ίδια τοποθεσία. Ο όμιλος ΉΡΩΝ είναι κοινοπραξία των ομίλων ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, ENGIE & QPI Groups.

Μάθετε περισσότερα στο: https://www.heron.gr/en/

Η ερευνητική ομάδα DATALAB (Data and Web Science Lab) ανήκει στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ και εξειδικεύεται σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών με έμφαση στις τεχνικές ανάλυσης δεδομένων κοινωνικών δικτύων και δεδομένων μεγάλης κλίμακας.

Η ομάδα έχει πολυετή εμπειρία και στην έρευνα και στον πειραματισμό, εστιάζοντας σε τεχνικές, αλγορίθμους, και υλοποιήσεις που συμβάλλουν στην αποδοτική ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας, στην εξόρυξη γνώσης από τα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα καθώς και στη μελέτη φαινομένων του Ιστού (πχ κακόβουλη χρήση, ψευδείς δραστηριότητες κλπ), στην ανάλυση γνώμης και συναισθημάτων, και σε τεχνολογίες που αξιοποιούν ανοιχτές πλατφόρμες διαμοιρασμού δεδομένων σε υπολογιστικές υποδομές νέφους (cloud) και κατανεμημένων αρχιτεκτονικών (π.χ. lambda).

Μάθετε περισσότερα στο: https://datalab.csd.auth.gr/

NET2GRID is an AI-enabled software company which turns energy consumption data into personalised and actionable insights, empowering end users to become energy efficient.

Through our service we aim to achieve 3 things: enhance the gross margin of utilities and network operators, improve the customer engagement experience and contribute towards accelerating the world's energy transition to a sustainable future.

We were founded in 2011 and we have offices in Zeist and Thessaloniki. We currently have 35 staff members and are growing. We work in the US, Europe and Australia and have a leading position in energy disaggregation.

Find out more at: https://www.net2grid.com/

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Close Bitnami banner
Bitnami