Παραδοτέα

Δείτε τα Παραδοτέα του Έργου

Π1.1: Υποδομή Αποθήκευσης και Διαχείρισης Δεδομένων

Π3.1: Προδιαγραφές αλγορίθμων μηχανικής μάθησης

Π3.2: Μοντελοποίηση λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών

Π4.1: Σχεδίαση αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας

Π4.2: Διαδικτυακή πλατφόρμα

Π4.3: Στάδια ανάπτυξης της πλατφόρμας

Π7.1: Μελέτη Σκοπιμότητας και Καινοτομίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Close Bitnami banner
Bitnami